El Club
  #DNC2022


  Condiții de utilizare


  DANONE S.A., o societate înmatriculată conform dreptului francez la Registrul comerțului și societăților din Paris cu numărul 552 032 534, cu sediul la adresa: 17, boulevard Haussmann – 75009 Paris („DANONE“, „noi“, „al/a/ai/ale nostru/noastră/noștri/noastre“, „nouă“) este editorul platformei Danone Nations Club, accesibilă la adresa web https://club.danonenationscup.com („platforma“) care permite înregistrarea și participarea la Danone Nations Club 2022, versiunea digitală a turneului de fotbal Danone Nations Cup - Cupa Națiunilor Danone („Clubul“).

  Am redactat aceste Condiții de utilizare (în continuare „Condiții“) pentru a vă informa cu privire la regulamentul și funcționarea platformei. Condițiile de față constituie un contract cu caracter obligatoriu între dumneavoastră sau tutorii dumneavoastră - dacă nu ați împlinit 18 ani sau altă vârstă de majorat aplicabilă conform legii („utilizatorul“ sau „dumneavoastră“) și societatea DANONE S.A. precum și toate filialele acesteia („Danone“). Prin urmare, vă rugăm să le citiți cu atenție.

  Pentru informații suplimentare despre DANONE S.A și filialele acesteia, vă invităm să consultați https://www.danone.com/ 

  Prin folosirea acestei platforme, acceptați Condițiile fără rezerve.

  Vă rugăm să luați ca referință versiunea accesibilă online la data la care accesați și utilizați serviciile.

  Vă aducem la cunoștință în mod expres că singura versiune autentică a Condițiilor respective este cea accesibilă de la următorul link: [Link to the document]

  CINE POATE ACCESA PLATFORMA? 

  Accesul la platformă este liber. Anumite secțiuni ale platformei sunt accesibile exclusiv membrilor Clubului. Pentru a avea acces la aceste secțiuni, trebuie să creați un cont de utilizator, urmând indicațiile de mai jos.

  Prin accesarea și utilizarea serviciilor furnizate prin intermediul platformei, confirmați că:

  • Ați împlinit cel puțin vârsta de majorat, conform legislației din țara dumneavoastră. Dacă nu ați împlinit vârsta de majorat conform legislației din țara dumneavoastră, confirmați că tutorele dumneavoastră v-a permis să utilizați această platformă. Dovada acestei permisiuni poate fi solicitată de serviciile noastre prin cerere expresă;

  • Vă revine obligația de a respecta Condițiile de față, precum și toate prevederile legale, regulamentele și reglementările aplicabile la nivel local, statal și internațional,

  Participarea la activitățile Clubului (secțiunea Competiție - vă rugăm să consultați Regulamentul competiției) prin intermediul acestei platforme este rezervată minorilor între 10 și 15 ani. Dacă doriți să participați la activitățile Clubului, trebuie să cereți permisiunea tutorilor dumneavoastră. 

  Din acest motiv, dacă doriți să participați la activitățile Clubului, trebuie să cereți tutorelui dumneavoastră să accepte Condițiile de utilizare și Regulamentul clubului. Dacă acestea nu sunt acceptate, nu veți putea crea un cont de utilizator, prin urmare nu veți putea fi membru al Clubului. 

  SERVICIILE

  Platforma se adresează persoanelor care doresc să afle informații despre Club și/sau să participe la activitățile Clubului. Platforma oferă următoarele servicii:

  • Prezentarea clubului Danone Nations Club 2022;

  • Înregistrarea ca membru al Clubului;

  • Crearea unui profil și gestionarea participării în cadrul Clubului.

  CONDIȚII DE ACCESARE ȘI UTILIZARE

  Accesarea platformei

  Accesarea și utilizarea platformei sunt libere, nefiind condiționate de crearea prealabilă a unui cont sau de autentificare.

  Crearea și accesarea contului de utilizator

  Cu toate acestea, pentru a utiliza și a accesa anumite secțiuni ale platformei, și în general pentru a participa concret la activitățile Clubului, vi se cere să creați un cont („cont de utilizator“). Acest cont de utilizator este personal și este protejat de o parolă.

  Deoarece nu ați împlinit 18 ani sau vârsta de majorat aplicabilă conform legii, crearea unui cont de utilizator este condiționată de acceptarea Condițiilor, Regulamentului clubului și Declarației privind confidențialitatea de către tutorele dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul de a verifica dacă tutorii dumneavoastră au validat participarea în cadrul Clubului și au aprobat condițiile respective.

  Crearea unui cont de utilizator se face prin completarea unor informații personale cum ar fi: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de reședință - acestea sunt integrate într-un sistem de prelucrare a datelor, astfel cum se precizează în Declarația privind confidențialitatea, disponibilă la [link].

  Sunteți unica parte responsabilă pentru completarea acestor date, iar Danone nu poate fi considerată responsabilă, în niciun caz, pentru furnizarea unor informații greșite. În cazul în care utilizatorul transmite informații false, inexacte, neactualizate, incomplete, înșelătoare sau frauduloase, Danone poate aplica imediat, fără a acorda preaviz sau despăgubiri, următoarele măsuri: suspendarea sau anularea contului de utilizator și refuzarea temporară sau permanentă, a accesului parțial sau total la serviciile oferite prin intermediul platformei.

  Aveți posibilitatea de a vă accesa, corecta și actualiza datele personale în orice moment din secțiunea Cont de utilizator.

  Pentru a crea un cont de utilizator, trebuie să alegeți un nume de utilizator și o parolă. Vă recomandăm să setați o parolă puternică (care să conțină cel puțin 8 caractere, inclusiv numere, litere majuscule și caractere speciale).

  Puteți modifica numele de utilizator și parola, direct din contul de utilizator, secțiunea cu informații personale. Numele de utilizator și parola sunt personale și confidențiale, și sunteți de acord să nu le transmiteți terților.

  Vă aducem la cunoștință că puteți să vă ștergeți în orice moment contul de utilizator de pe platformă. Vă rugăm să rețineți că dacă vă ștergeți contul de utilizator, nu veți mai putea utiliza și accesa anumite secțiuni ale platformei.

  În cadrul participării la activitățile Clubului, dacă decideți să vă ștergeți contul de utilizator, Danone nu va putea să gestioneze participarea dumneavoastră, care va fi, așadar, anulată. Anularea participării dumneavoastră va duce și la anularea tuturor avantajelor pe care le-ați obținut eventual în cadrul Clubului. 

  Regulament de conduită

  Danone susține și promovează valori bazate pe toleranță, diversitate, respect reciproc, indiferent de vârstă, apartenență rasială/etnică, culoare, sex, țară de origine, religie, dizabilitate, orientare sexuală, identitate sau expresie de gen, statutul de veteran sau orice altă categorie protejată conform legii. 

  Astfel cum se precizează în Regulamentul clubului, prin participarea la activitățile Clubului, vi se va cere să încărcați pe platformă conținut de tip text, fotografii, înregistrări video, etc. („conținut“). Acest tip de conținut poate include și imaginea dumneavoastră (astfel cum este definită în continuare) 

  Vă angajați să respectați aceste valori în cadrul utilizării platformei, și îndeosebi când publicați conținut pe platformă. Vă angajați, în special:

  • să respectați valorile promovate de Danone;

  • să nu faceți observații de natură discriminatorie, rasistă, xenofobă, antisemită, injurioasă, răuvoitoare, obscenă, ilicită sau alte observații cu caracter violent sau pornografic, și să nu publicați conținut care contravine normelor de ordine publică sau bunelor moravuri, în orice mod ar fi, în cadrul utilizării platformei și îndeosebi în cadrul participării la activitățile Clubului;

  • să nu distribuiți niciun tip de conținut care ar putea fi dăunător, defăimător, neautorizat, răuvoitor, sau ar încălca drepturile privind confidențialitatea sau publicitatea, ar incita la violență, la ură pe motive de apartenență rasială sau etnică sau ar fi încadrate de lege drept ultraj contra bunelor moravuri sau instigare l

   a comiterea anumitor infracțiuni;

  • să nu vă atribuiți fraudulos identitatea niciunei persoane sau organizații și să nu reprezentați în mod necorespunzător asocierea dumneavoastră cu nicio persoană sau organizație; 

  • să nu utilizați platforma în scopuri politice, de propagandă sau de prozelitism;

  • să nu încălcați drepturile de proprietate intelectuală deținute de Danone asupra platformei și elementelor aferente sau drepturile de proprietate intelectuale deținute de orice terț. 

  • să nu utilizați niciun drept referitor la personalitate deținut de un țert, decât cu autorizarea expresă prealabilă a acestuia;

    

  • să nu difuzați prin intermediul platformei mesaje nesolicitate sau având caracter de intimidare, solicitare sau amuzament în niciun mod care nu respectă scopul pentru care a fost creată aceasta, inclusiv prin utilizarea ca serviciu de întâlniri online;

  • să nu săvârșiți acțiuni ilegale, prin difuzarea de conținut (fotografii, imagini, mesaje scrise, înregistrări video);

  • să semnalați orice conținut neadecvat societă

   ții Danone.

    

  De asemenea, dumneavoastră sunteți singura parte responsabilă pentru utilizarea platformei și pentru conținutul pe care îl creați, trimiteți, încărcați și stocați prin intermediul platformei.

  Danone este exonerată de orice răspundere cu privire la orice pierdere sau daună ca urmare a modului în care utilizați platforma sau în care orice terț (autorizat sau nu) vă utilizează contul de utilizator,

  Moderarea pe platformă

  Danone își rezervă dreptul de a modera înregistrările în Club și conținutul pe care îl trimiteți prin intermediul platformei, precum și publicațiile de pe conturile noastre de social media. 

  Astfel, Danone își rezervă dreptul de a anula orice înregistrare pe platformă care nu respectă Regulamentul clubului, îndeosebi condițiile de înregistrare pe platformă. 

  De asemenea, Danone își rezervă dreptul de a șterge, temporar sau permanent, orice conținut care contravine regulamentului de conduită indicate mai sus. 

  În mod mai general, în cazul nerespectării Regulamentului clubului și/sau a Condițiilor de față, și dacă se constată în mod repetat o conduită necorespunzătoare, Danone își rezervă dreptul de a vă șterge contul de utilizator și prin urmare a pune capăt participării dumneavoastră la activitățile Clubului.

  În orice ipoteză, Danone este liber să elimine orice parte din conținutul transmis (de exemplu, orice efect sonor sau ilustrație muzicală). 


  ANGAJAMENTELE SOCIETĂȚII DANONE

  Danone se angajează să depună toate eforturile posibile pentru a asigura accesul permanent la platformă și serviciile aferente, precum și funcționarea acesteia.

  Cu toate acestea, societatea Danone nu poate fi considerată responsabilă pentru întreruperea funcționării platformei sau serviciului în cazul unor evenimente cum ar fi:

  • Operații de mentenanță a platformei, inclusiv dacă intervenția este realizată de terți;

  • Producerea unui eveniment neprevăzut, insurmontabil și extern (forță majoră);

  • Întreruperea rețelei internet.

  De asemenea, vă aducem la cunoștință riscurile inerente legate de utilizarea internetului, și în special cu privire la problemele de securitate în cursul transmiterii datelor și la negarantarea funcționării continue a accesului la platformă și a conținutului platformei. Danone nu va fi considerată responsabilă în niciun caz pentru aceste riscuri și urmările defavorabile pentru dumneavoastră, indiferent de proporțiile acestora.

  Este de responsabilitatea fiecărui utilizator în parte să ia măsurile adecvate pentru a-și proteja propriile date, elementele software și hardware în vederea evitării contaminării cu viruși sau altor forme de atac cibernetic care circulă eventual prin intermediul platformei.

  Danone își rezervă dreptul să modifice în orice moment, total sau parțial, platforma și funcționalitățile acesteia, să modifice conținutul sau să propună conținut nou. Îndeosebi, Danone poate actualiza conținutul platformei în funcție de schimbările aduse legislației sau celor mai bune practici în vigoare.

  Orice funcționalitate nouă va fi încadrată de Condițiile de utilizare de față.

  În cazul în care Danone detectează o breșă de securitate care este susceptibilă de a compromite în mod semnificativ securitatea platformei, Danone poate întrerupe temporar accesul la platformă, fără notificare prealabilă, pentru a repara breșa de securitate cât de curând posibil. În acest caz, utilizatorul nu poate pretinde nicio despăgubire, nici nu poate invoca responsabilitatea societății Danone, pentru niciun motiv.

  PROPRIETATE INTELECTUALĂ

  Drepturile de proprietate intelectuală ale societății Danone

  Atât platforma, cât și codul sursă, conținutul, animațiile, efectele sonore, elementele de interfață, textele, și toate funcționalitățile disponibile pe platformă sunt proprietatea societății Danone (sau a societăților afiliate acesteia) care deține drepturile de proprietate intelectuală sau permisiunile necesare pentru stabilirea Condițiilor de față.

  De asemenea, Danone poate utiliza elemente grafice ale unor terți, deținând în acest scop licența și drepturile necesare pentru utilizarea lor în cadrul platformei.

  Utilizatorul se angajează să respecte drepturile de proprietate intelectuală deținute de Danone (sau de societățile afiliate acesteia, după caz), precum și drepturile terților.

  Dacă în orice moment al navigării pe platformă, vă punem la dispoziție un conținut a cărui descărcare este permisă („conținut care poate fi descărcat“), sunteți conștient/ă de faptul că sunteți singura parte autorizată să utilizeze și/sau să copieze conținutul care poate fi descărcat, doar pentru uz personal în cadrul excepției privind copia privată. Se interzice orice reproducere, reprezentare, modificare sau distribuire a conținutului care poate fi descărcat. Prin descărcarea sau utilizarea acestui conținut care poate fi descărcat, utilizatorul este de acord să îl folosească în conformitate cu prezentele Condiții de utilizare.

  Drepturile pe care vi le acordăm

  Danone vă acordă o licență personală, gratuită, care nu poate fi cesionată, neexclusivă, revocabilă și care nu poate fi sublicențiată, în vederea accesării și utilizării platformei. Scopul exclusiv al licenței este să vă permită să utilizați platforma într-un mod autorizat de Condițiile de față și după caz, de Regulament.

  Orice acțiune care depășește limitele aferente acestor drepturi de acces și utilizare, și îndeosebi orice reproducere, punere la dispoziția unor terți, sau descărcare ilegală constituie un act de încălcare a prevederilor. Vă angajați să nu utilizați, nici să nu implementați un robot sau orice alt mijloc automat de acces la platformă și/sau la conținutul acesteia, și la nivel mai general, să nu încercați să sabotați funcționarea platformei.

  Prin urmare, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis în mod expres de lege, nu aveți dreptul de a realiza sau a permite acțiuni de modificare, adaptare, traducere, inginerie inversă, decompilare sau dezasamblare cu privire la platformă sau oricare din elementele aferente, nici de a crea opere derivate.

  Drepturile terților

  Vă reamintim că vă revine obligația de a vă asigura că aveți toate permisiunile și drepturile necesare de la orice deținător al drepturilor în chestiune, cu privire la orice conținut pe care intenționați să îl prezentați, încărcați, publicați sau trimiteți prin intermediul sau în cadrul platformei, inclusiv oricare și toate drepturile de proprietate intelectuală și/sau drepturi de proprietate literară, artistică și/sau industrială, și drepturile privind publicitatea (inclusiv dreptul la propria imagine), pentru a vă permite utilizarea netulburată a elementelor respective de conținut și a garanta utilizarea acestora de către Danone (și filialele sale) conform Condițiilor de utilizare. De exemplu, vă revine obligația de a vă asigura că dețineți drepturile necesare asupra oricărui conținut, de exemplu privind fotografia utilizată, muzica inclusă în videoclipurile dumneavoastră. Danone este exonerată de orice răspundere cu privire la conținutul prezentat, încărcat, publicat sau trimis de dumneavoastră prin intermediul sau în cadrul platformei. 


  Conținutul generat de utilizator

  În cadrul participării dumneavoastră la activitățile Clubului, vi se va solicita să transmiteți, prin intermediul platformei, conținut - pe care îl va putea accesa în mod public orice utilizator al platformei în chestiune. Permisiunea acordată societății Danone pentru ca acest conținut să fie făcut public oricărui utilizator al platformei este obligatorie și condiționează participarea dumneavoastră la activitățile Clubului.

  Aveți și posibilitatea să republicați sau să reutilizați conținutul dumneavoastră pe contul(rile) noastre asociat(e) de social media pe Facebook (https://www.facebook.com/danonenationscup/),Instagram (https://www.instagram.com/danonenationscup/), Youtube (https://www.youtube.com/c/DanoneNationsCupOfficial/) și Twitch (https://www.twitch.tv/danonenationscup) precum și pe platforma(ele) media aparținând unor terți parteneri („conturile noastre de social media“), orice publicație / postare care poate include conținutul dumneavoastră, îndeosebi cu mențiunile noastre (adică hashtag-uri și tag-uri cum ar fi, însă fără să se limiteze la acestea: #PlayFootballChangeTheGame, #DNC2022 #Danone #OnePlanetOneHealth #DanoneNationsClub sau orice alt tag sau hashtag care face trimitere la Danone Nations Club, denumite generic „mențiunile noastre“). În acest scop, Danone va solicita, în momentul înregistrării, din partea dumneavoastră (sau a tutorilor dumneavoastră, dacă nu ați împlinit vârsta aplicabilă de majorat) o permisiune specifică în vederea reutilizării și publicării conținutului pe conturile noastre de social media. Permisiunea respectivă nu este obligatorie și nu condiționează participarea dumneavoastră la activitățile Clubului. 

  Prin prezentarea, încărcarea, postarea sau trimiterea conținutului sau materialului către Danone:

  1.

  declarați și garantați că elementele de conținut pe care le furnizați vă aparțin și că dețineți toate drepturile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală și cele privind personalitatea, asupra conținutului respectiv și în cazul în care conținutul face obiectul unor drepturi ale terților, ați obținut în prealabil permisiunile corespunzătoare și necesare pentru a respecta Condițiile de față și; 

  2.

  declarați și garantați că elementele de conținut nu încalcă niciun drept al terților, nicio lege aplicabilă și nu încalcă termenele și condițiile aplicabile platformei și conturilor noastre de social media, după caz;

  3.

  declarați și

  garantați că elementele de conținut furnizate nu includ înregistrări video sau imagini reprezentând alte persoane și nu expun în mod ostentativ și/sau în scop publicitar nicio marcă sau niciun logo aparținând terților, pe articolele vestimentare purtate de dumneavoastră sau pe orice alt suport vizibil în conținut;

  4.

  ne acordați, pe o perioadă de doi (2) ani - calculată începând de la sfârșitul anului calendaristic în cursul căruia se organizează Clubul (adică 31 decembrie 2023), o licență privind drepturile gratuită, globală și irevocabilă, neexclusivă, care poate fi integral transferată, cesionată și sublicențiată,

   

  pentru utilizarea, copierea, reproducerea, modificarea, adaptarea, publicarea, traducerea, crearea de opere derivate pe baza acestuia, distribuirea, exploatarea și afișarea conținutului respectiv, (integral sau parțial) și/sau integrarea acestuia în alte opere, indiferent de formă, suport sau tehnologie - existentă în acest moment sau dezvoltată ulterior, inclusiv pe platformă și/sau pe contul(urile) nostru(noastre) de social media deținut(e) de Danone, în cadrul comunicării interne și externe, în vederea unor acțiuni de promovare și publicitate privind Clubul, și de asemenea în vederea gestionării participării dumneavoastră la activitățile Clubului, această licență include dreptul de a utiliza „designul avatarului” pe care îl puteți încărca pe Platformă și de a propune acest lucru altor utilizatori pentru propriul avatar;

  5.

  De asemenea, ne acordați o licență pentru utilizarea unor drepturi nepatrimoniale legate de persoană, inclusiv numele și prenumele, numele de utilizator, înfățișarea, imaginea, vocea, prezentări publice, semnătura, locația, etc. (denumite colectiv „imaginea dumneavoastră“) conform condițiilor prevăzute mai jos în secțiunea Imaginea dumneavoastră, și;

  6.

  În cazul oricăror pretenții formulate de terți în legătură cu modul în care noi (sau filialele noastre) utilizăm conținutul dumneavoastră, acceptați posibilitatea ca Danone să dezvăluie identitatea dumneavoastră, revenindu-vă obligația de a răspunde oricăror pretenții în legătură cu modul în care noi (sau filialele noastre) utilizăm conținutul dumneavoastră, și de a asigura despăgubirea și exonerarea de răspundere a societății Danone în astfel de cazuri.

  Dacă vă răzgândiți în legătură cu publicarea unui conținut, vă rugăm să ne contactați la adresa contact-dnclub@danone.com. Vă rugăm să descrieți exact în cerere elementul(ele) de conținut a cărui(căror) ștergere o doriți. Veți primi într-un termen rezonabil un răspuns de la Danone, care va depune toate eforturile posibile pentru a soluționa cererea dumneavoastră. Astfel de cereri trebuie adresate doar în mod excepțional și să fie justificate temeinic.

  IMAGINEA DUMNEAVOASTRĂ 

  Permisiune generală – utilizarea imaginii dumneavoastră pe platformă

  În cadrul participării la activitățile Clubului, vi se va solicita să furnizați conținut prin intermediul platformei. Conținutul respectiv poate include imaginea dumneavoastră. 

  În acest context, acordați societății Danone dreptul de a utiliza imaginea dumneavoastră pe platformă, începând din ziua furnizării conținutului și pe o durată de doi (2) ani calculată de la sfârșitul anului calendaristic în cursul căruia se organizează Clubul (adică 31 decembrie 2023), în întreaga lume.

  Astfel cum s-a menționat anterior, furnizarea și difuzarea de conținut pe platformă este obligatorie pentru participarea la activitățile Clubului. Prin urmare, dacă vă retrageți permisiunea în vederea utilizării conținutului furnizat care include reproducerea imaginii dumneavoastră de pe platformă pe durata desfășurării Clubului, atunci retragerea conținutului dumneavoastră de pe platformă va duce și la anularea participării dumneavoastră. Anularea participării dumneavoastră va duce și la anularea tuturor avantajelor pe care le-ați obținut eventual în cadrul Clubului.

  Dacă vă răzgândiți în legătură cu publicarea imaginii dumneavoastră în cadrul participării, vă rugăm să ne contactați la adresa contact-dnclub@danone.com. Pentru a ne permite prelucrarea eficientă a cererii dumneavoastră, vă rugăm să descrieți detaliat în cerere la ce conținut vă referiți.

  Permisiune specifică – utilizarea imaginii dumneavoastră pe conturile noastre de social media

  Este posibil ca Danone să posteze sau să utilizeze mai departe, pe contul(urile) nostru(noastre) de social media, orice publicație / postare incluzând parțial sau total conținutul dumneavoastră care înglobează imaginea dumneavoastră, îndeosebi cu mențiunile noastre (adică hashtag-uri și tag-uri cum ar fi #PlayFootballChangeTheGame, #DNC2022 #Danone #OnePlanetOneHealth #DanoneNationsClub sau orice alt tag sau hashtag care face trimitere la Danone, denumite generic „mențiunile noastre“). 

  În acest scop, Danone va solicita, în momentul înregistrării, din partea tutorilor dumneavoastră, o permisiune specifică în vederea reutilizării și publicării conținutului care înglobează imaginea dumneavoastră pe conturile noastre de social media. Permisiunea respectivă nu este obligatorie și nu condiționează participarea dumneavoastră la activitățile Clubului. 

  Dacă este cazul, acordați societății Danone dreptul de a utiliza imaginea dumneavoastră pe conturile noastre de social media, începând din ziua furnizării conținutului, pe o durată de trei (3) ani calculată de la sfârșitul anului calendaristic în cursul căruia se organizează Clubul (adică 31 decembrie 2024) în întreaga lume.

  Dacă vă răzgândiți în legătură cu publicarea imaginii dumneavoastră pe conturile noastre de social media, vă rugăm să ne contactați la adresa contact-dnclub@danone.com. Pentru a ne permite prelucrarea eficientă a cererii dumneavoastră, vă rugăm să descrieți detaliat în cerere la ce conținut vă referiți.

  Permisiune suplimentară 

  Acceptați că Danone poate contacta tutorii dumneavoastră în vederea solicitării unei permisiuni suplimentare pentru utilizări care nu sunt prevăzute în dispozițiile de față sau pentru orice extindere a unei permisiuni acordate deja societății Danone. 

  LINK-URI CĂTRE ALTE SITE-URI

  Prin accesarea unui link care apare pe platformă, utilizatorul iese de pe platformă. Aceste link-uri sunt afișate exclusiv pentru confortul utilizatorului și nu implică nicio aprobare sau validare a site-urilor respective de către Danone. Site-urile spre care redirecționează link-urile nu se află sub controlul societății Danone, iar Danone nu este responsabil în niciun mod de conținutul acestora.

  RĂSPUNDERE

  Dispoziții generale

  Danone încearcă să mențină platforma în stare continuă de funcționare fără deranjamente. Cu toate acestea, nu putem promite că vom reuși întotdeauna. Utilizatorul recunoaște, de asemenea, că platforma este pusă la dispoziție în formă „ca atare“ și „în funcție de disponibilitate“, fără nicio garanție de niciun fel. În plus, deși Danone face eforturi pentru a furniza o experiență optimă de utilizator, nu declarăm și nici nu garantăm că: (a) platforma va opera întotdeauna în condiții de siguranță, fără erori sau cu răspuns prompt; (b) platforma va funcționa întotdeauna fără întârzieri, întreruperi sau imperfecțiuni.

  Danone și filialele sale sunt exonerate de orice răspundere și nu își asumă nicio obligație legală cu privire la orice element de conținut creat, trimis, primit, încărcat sau stocat pe platformă sau prin intermediul platformei, de către dumneavoastră, alt utilizator sau un terț.

  Declarații de exonerare a răspunderii

  În limitele permise de legea aplicabilă, utilizatorul recunoaște în mod expres că răspunderea societății Danone nu poate fi angajată în nicio împrejurare:

  • în cazul suspendării accesului la platformă pentru intervenții tehnice; 

  • pentru performanțe reduse sau indisponibilitatea temporară sau permanentă a platformei;

  • în cazul suspendării sau închiderii platformei, conform Condițiilor prevăzute în prezentul document; 

  • în cazul producerii unui prejudiciu ca urmare a unei fapte din culpă, a unei utilizări necorespunzătoare a platformei sau a unui

   act neglijent din partea utilizatorului;

  • cu privire la orice funcționare defectuoasă a rețelei internet sau a mijloacelor de comunicație.

  Danone și filialele sale sunt exonerate de răspundere cu privire la orice daune indirecte cum ar fi orice pierdere a profitului sau veniturilor, sau orice pierdere de date, utilizare, fond comercial sau alte prejudicii nepatrimoniale. 

  Niciun element din Condițiile de față nu exclude sau limitează responsabilitatea societății Danone și a filialelor sale pentru: a) decesul sau vătămarea corporală produse ca urmare a propriei intenții sau neglijențe, după caz; b) înșelăciune sau fals în declarații; sau c) orice alt caz de responsabilitate, în măsura în care respectiva responsabilitate nu poate face obiectul excluderii sau limitării potrivit legii.

  Dacă legea aplicabilă în țara în care locuiți nu permite cazurile de excludere a responsabilității prevăzute în clauza de față, atunci excluderile respective nu se vor aplica.

  SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI LEGEA APLICABILĂ

  În cazul unei reclamații - în special, dar fără să se limiteze la acestea, reclamații cu privire la utilizarea conținutului și/sau a imaginii dumneavoastră, sunteți de acord să trimiteți prima dată reclamația către Danone, la următoarea adresă:  contact-dnclub@danone.com și să acordați societății Danone o perioadă rezonabilă, de cel puțin cincisprezece (15) zile calendaristice pentru a vă răspunde, înainte de a iniția orice demersuri legale. 

  În măsura în care părților li se permite, conform Condițiilor de față, să inițieze o procedură în instanță, atât dumneavoastră, cât și Danone sunteți de acord că orice pretenții și litigii (indiferent dacă au temei contractual sau sunt de altă natură), care decurg din Condiții, utilizarea platformei sau se referă la acestea, vor fi deduse judecății unei instanțe franceze competente, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de legea țării în care locuiți.

  Legea țării în care locuiți guvernează Condițiile de față, precum și orice pretenții și litigii (indiferent dacă au temei contractual sau sunt de altă natură), care decurg din Condițiile de față sau obiectul acestora sau se referă la acestea.

  CUM NE PUTEȚI CONTACTA?

  Pentru orice întrebare sau problemă pe care o aveți, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă: contact-dnclub@danone.com, vom face tot posibilul să o soluționăm.

  MODIFICAREA CONDIȚIILOR

  DANONE poate modifica în mod liber Condițiile de față pentru a lua în considerare, îndeosebi și lista respectivă nefiind exhaustivă: schimbările legislative, ameliorările aduse platformei, și schimbări ale situației generale. În cazul unei modificări substanțiale, veți primi notificare din partea noastră în acest sens.

  Ultima actualizare: 23/05/2022

  ¿Necesitas ayuda?
  Contáctanos en nuestras redes sociales
  Publicado el 05 de Junio, de 2022
  ¿Necesitas ayuda?
  Contáctanos en nuestras redes sociales
  ¡No te pierdas ninguna noticia!

  regístrate para recibir nuestras noticias más recientes

  Al hacer clic en este botón, también le permito a Danone enviarme boletines informativos relacionados con el Concurso, el Danone Nations Club y Danone