クラブ
  #DNC2022

  Declarație privind confidențialitatea a societãții Danone 


  Introducere


  Danone este conștientă că vă interesează modul în care datele personale sunt utilizate, recunoscând importanța protejării confidențialității dumneavoastră. 


  Prezenta Declarație privind confidențialitatea explică modul în care Danone S.A. și toate filialele acesteia („Danone“), în calitate de operator de date, colectează și gestionează datele personale pe platforma Danone Nations Club („platforma“), în cadrul Clubului Națiunilor Danone - Danone Nations Club („Clubul“). Aceasta conține informații cu privire la datele pe care le colectăm, modul în care le utilizăm, motivul pentru care avem nevoie de ele și în ce mod îi ajută pe participanți sau pe tutorii acestora. 


  În prezenta Declarație privind confidențialitatea, „participant“ înseamnă orice persoană minoră între 10 și 15 ani, care participă la activitățile Clubului, iar „tutori“ înseamna persoanele care au calitatea de tutore conform legii față de participanți. Termenii „dumneavoastră“ și „a/al/ai/ale dumneavoastră“ se referă la participanți și/sau tutorii acestora, după caz. 


  Pentru informații suplimentare despre DANONE S.A și filialele acesteia („DANONE“), vă invităm să consultați https://www.danone.com//


  Minori 


  Clubul este dedicat minorilor între 10 și 15 ani, de aceea Danone acordă o atenție deosebită prelucrării datelor personale ale acestora. 


  Din acest motiv, li se cere tutorilor să accepte prezenta Declarație privind confidențialitatea. Dacă declaraţia nu este acceptată, participanții nu vor putea crea cont de utilizator, prin urmare nu pot participa la activitățile Clubului. 


  Principii de bazã și angajamentele noastre cu privire la confidențialitate


  Noi, echipa Danone, ne angajăm să vă protejăm dreptul la viața privată. Ne propunem astfel să protejăm toate datele cu caracter personal pe care le deținem, să le gestionăm în mod responsabil și să aplicăm în mod transparent practicile interne. Încrederea pe care ne-o acordați este importantă pentru noi. Prin urmare, ne angajăm să respectăm următoarele principii de bază:


  • Nu vă revine nicio obligație de a furniza datele cu caracter personal pe care vi le solicităm. Cu toate acestea, dacă nu doriți să le furnizați, este posibil să nu vă putem oferi anumite servicii. Îndeosebi, rețineți că că participarea la activitățile Clubului implică prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

  • Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră numai în scopurile prevăzute în prezenta Declarație privind confidențialitatea sau în scopuri specifice pe care vi le comunicăm și/sau pentru care v-ați dat acordul;

  • Ne propunem să colectăm, să prelucrăm și să utilizăm c

   ât mai puține date cu caracter personal posibil;

  • În cadrul procesului de colectare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne străduim să asigurăm nivelul maxim de acuratețe și actualizare al acestora;

  • În cazul în care datele cu caracter personal pe

   care le colectăm nu mai sunt necesare în niciun scop și nu suntem obligați prin lege să le păstrăm, vom face tot ce ne stă în putință pentru a le șterge, a le distruge sau a le face anonime definitiv;

    

  • Asigurăm personalului propriu instruirea și formarea n

   ecesare în ceea ce privește aspectele legate de protecția datelor;

    

  • Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi comunicate, vândute, închiriate sau divulgate în alt mod decât cel descris în prezenta Declarație privind confidențialitatea;

    

  • Ne angajăm să informăm autoritatea de control competentă cu privire la orice încălcare a securității care prezintă un risc ridicat pentru drepturi și libertăți, în termen de șaptezeci și două (72) de ore de la descoperirea încălcării.

      Ce date cu caracter personal colectãm?


  Prin date cu caracter personal înțelegem orice informație despre o persoană, care permite identificarea acelei persoane. Sfera acestui termen nu include datele a căror identitate a fost ștearsă și care nu permit identificarea unei persoane (date anonime).


  Datele cu caracter personal pe care le colectăm variază în funcție de scopul colectării. 


  În general, este posibil să colectăm direct de la dumneavoastră următoarele tipuri de date cu caracter personal:


  1. a)

   Date de contact cu caracter pe

   rsonal:

    

   numele și prenumele participantului, vârsta participantului, numele și prenumele tutorilor, adresele de e-mail ale tutorilor, adresa de e-mail a participantului, țara de reședință a participantului, adresa poștală a participantului în cazul în care acesta câștigă un premiu și datele de autentificare ale participantului (nume de utilizator, ID de conectare și parolă) pentru crearea unui cont de utilizator pe platformă, în vederea participării la activitățile Clubului. De asemenea, este posibil să colectăm o copie a (i) documentului de identitate al tutorilor, pentru a verifica dacă aceștia au acceptat participarea participantului la activitățile clubului (ii) documentului de identitate al participantului pentru a verifica vârsta acestuia și/sau (iii) ambelor documente de identitate (pentru participanți și tutori) în cazul în care participanții câștigă o invitație de a participa la tabăra de fotbal. Pentru a încheia, este posibil să colectăm și denumirea clubului de fotbal la care este înscris participantul și a clubului de fotbal al cărui suporter este participantul


  1. b)

   De asemenea, colectăm imaginea participantului (așa cum este definită în Condițiile de utilizare) atunci când participantul ne trimite conținut în cadrul participării sale. În încheiere, este posibil, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm imaginea participantului, dacă tutorele său a acordat societății Danone permisiunea de a utiliza conținutul dumneavoastră pe contul(urile) noastre asociate de social media de pe Facebook (https://www.facebook.com/danonenationscup/), Instagram (https://www.instagram.com/danonenationscup/), Youtube (https://www.youtube.com/c/DanoneNationsCupOfficial/) și Twitch (https://www.twitch.tv/danonenationscup
   ( denumite colectiv „conturile noastre de social media“), astfel cum este prevăzut în Condițiile de utilizare, precum și în cadrul conturilor de social media ale unor platforme partenere, cum ar fi 433 și Brut

    


  1. c)

   Istoricul browser-ului, cum ar fi paginile a

   ccesate, data accesării, locul din care au fost accesate și adresa IP.

    


  Vă angajați să comunicați numai date exacte, complete și actualizate în mod regulat cu privire la identitatea dumneavoastră, conținutul și, în general, informațiile dumneavoastră. Danone nu poate fi trasă la răspundere în cazul comunicării unor date cu încălcarea legii sau contrare ordinii publice.  Activitățile de prelucrare desfășurate de Danone nu includ, în mod normal, colectarea de date sensibile prin intermediul platformei sau prin alte mijloace. Cu toate acestea, în cazul în care Danone colectează și prelucrează date sensibile, va proceda în conformitate cu cerințele legale. 


  De ce colectãm și folosim datele dumneavoastrã cu caracter personal?


  Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă putea oferi cea mai bună experiență online. Îndeosebi, este posibil să colectăm, să deținem, să utilizăm și să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri și pe următoarele temeiuri juridice:


  Scopuri

  Temei juridic

  Pentru a vă permite să accesați și să utilizați platforma; 

  Pentru a vă permite să creați contul de utilizator pentru a participa la activitățile Clubului; 

  Pentru a înregistra și a gestiona participarea la activitățile Clubului; 

  Pentru a trimite premiile câștigate eventual de participant în cadrul Clubului. 

  Executarea unui acord (Termene și condiții și/sau Regulamentul clubului).


  Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor noastre, a metodelor de comunicare și a funcționării Platformei.

  Interesul legitim al societății Danone*.


  *Considerăm că riscul privind drepturile dumneavoastră de protecție a datelor în legătură cu datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în baza intereselor noastre legitime nu este excesiv sau prea invaziv. De asemenea, aplicăm măsuri de protecție a drepturilor dumneavoastră prin garantarea unor perioade de stocare adecvate și a unor controale de securitate.


  Pentru a îmbunătăți siguranța și securitatea platformei și pentru a verifica identitatea dumneavoastră și a preveni actele de fraudă sau orice alte activități ilegale sau neautorizate, precum și pentru a respecta alte obligații legale, în special dacă legea prevede permisiunea tutorilor. 

  Respectarea unei obligații legale 

  Pentru a înțelege și a evalua interesele, dorințele și nevoile în schimbare ale vizitatorilor; 

  Dacă este cazul, vom solicita consimțământul tutorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantului, pentru a vă trimite buletinele noastre informative și/sau notificările; 

  Dacă este cazul, vom solicita consimțământul tutorilor pentru a plasa cookie-uri pe dispozitivul pe care îl folosiți; 

  Dacă este cazul, vom solicita, de asemenea, consimțământul tutorilor cu privire la folosirea imaginii participantului de către Danone, în vederea utilizării pe conturile noastre de social media.

  Consimțământ*  * În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru activitățile de prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.


  Atunci când colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus sau în alte scopuri, vă vom informa înainte de sau în momentul colectării.  


  Dacă reglementările aplicabile în țara dumneavoastră de reședință prevăd obligația de obține consimțământul în vederea colectării și prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, sunteți de acord și acceptați că, prin înregistrarea pe platformă pentru a participa la activitățile Clubului, ne acordați consimțământul necesar.  În aceste cazuri, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și fără consimțământul dumneavoastră, dar întotdeauna în limitele prevăzute de legile aplicabile și cu respectarea acestora.   Drepturile dumneavoastrã


  În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă, este posibil să aveți anumite drepturi, pe care le puteți exercita în orice moment, după caz. În continuare veți găsi o prezentare generală a acestor drepturi, împreună cu implicaţiile acestora pentru dumneavoastră. 


  Vă puteți exercita aceste drepturi, dacă vă sunt recunoscute, direct din contul dumneavoastră de utilizator; prin intermediul adresei de e-mail indicate la sfârșitul acestui document sau prin intermediul formularului de contact disponibil aici. 


  În contextul participării la activitățile Clubului, dacă participantul decide să își șteargă contul de utilizator, Danone nu va putea gestiona participarea acestuia, care va fi așadar anulată. 


  Astfel, drepturile care vă revin, după caz, sunt următoarele:

   

  Dreptul de acces la datele dumneavoastrã cu caracter personal și de rectificare a acestora

  Aveți dreptul de a accesa, corecta sau actualiza datele datele dumneavoastră cu caracter personal în orice moment. 


  Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastrã cu caracter personal 

  Aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dumneavoastră în cazul în care: 


  1. a)

   datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care

   le-am colectat; sau

  2. b)

   tutorii își retrag consimțământul pe care ni l-au dat anterior în vederea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și nu există niciun alt motiv legal pentru a prelucra aceste date cu caracter personal; sau

  3. c)

   obiectați față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi în scopuri directe de marketing; sau

  4. d)

   obiectați față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi în interesul legitim al societății Danone (cum ar fi îmbunătă

   țirea experienței generale a utilizatorilor pe site-urile web);

    

  5. e)

   datele cu caracter personal nu sunt prelucrate conform legii; sau

    

  6. f)

   datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta legea.


  În orice caz, puteți solicita societății Danone să vă șteargă datele cu caracter personal. 


  În cadrul participării la activitățile Clubului, dacă solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, este posibil ca Danone să nu poată gestiona participarea dumneavoastră, care poate fi astfel anulată. 


  Dreptul la rectificare

  Aveți dreptul de a obține de la Danone, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor dumneavoastră personale inexacte.


  Dreptul de a vã retrage consimțãmântul

  Dacă procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este condiționată de consimțământul tutorilor dumneavoastră, aceștia au dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment. Cu toate acestea, retragerea respectivă nu afectează legalitatea prelucrării care a avut loc înainte de retragere.


  Vă rugăm să rețineți că, dacă tutorii își retrag consimțământul, este posibil ca participantul să nu mai poată utiliza și accesa anumite secțiuni ale platformei și nici să nu mai primească buletinele informative la care v-ați abonat.


  Dreptul la restricționarea prelucrãrii

  Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă:

  1. a)

   nu considerați că datele cu caracter personal pe care le deținem în privința dumneavoastră sunt corecte; sau

  2. b)

   datele cu caracter personal nu

   sunt prelucrate în mod legal, dar, în loc de ștergerea datelor cu caracter personal, optați pentru restricționarea prelucrării; sau

  3. c)

   nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile pentru care le-am colectat, dar solicitați datele respective pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție; sau

    

  4. d)

   ați obiectat față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și așteptați să se verifice dacă interesele dumneavoastră legate de acest refuz sunt prioritare față de interesele legitime care justifică prelucrarea datelor dumneavoastră.


  Dreptul de a obiecta fațã de prelucrare

  Aveți dreptul de a obiecta față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment.


  Dreptul la portabilitatea datelor

  Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi portabile. Acest lucru înseamnă că acestea pot fi deplasate, copiate sau transmise electronic. Cu toate acestea, acest drept se aplică numai în cazul în care:


  a) Prelucrarea se bazează pe consimțământul tutorilor dumneavoastră;

  b) Prelucrarea are loc în cadrul executării unui contract;

  c) Prelucrarea are loc prin mijloace automatizate.


  Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

  Aveți dreptul de a depune o plângere direct la o autoritate de supraveghere cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. 


  Autoritățile europene de supraveghere competente sunt enumerate la următorul link: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm 


  În alte țări și în conformitate cu legile și reglementările locale, este posibil să aveți drepturi suplimentare, cum ar fi să ne transmiteți instrucțiuni privind utilizarea datelor dumneavoastră personale după decesul dumneavoastră. 


  În toate cazurile, dacă datele cu caracter personal pe care le colectăm nu mai sunt necesare în niciun scop și nu suntem obligați prin lege să le păstrăm, vom face tot ce ne stă în putință pentru a le șterge, a le distruge sau a le face anonime definitiv.   Cum vã protejãm datele cu caracter personal


  Înțelegem că securitatea datelor dumneavoastră cu cracter personal este importantă. Facem tot posibilul pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva utilizării abuzive, intruziunilor, pierderii, accesului neautorizat, modificării sau divulgării. Aplicăm o serie de măsuri de securitate pentru a vă proteja datele cu caracter personal și le cerem operatorilor noștri de prelucrare să implementeze măsuri de securitate echivalente. De exemplu, aplicăm controale privind accesul, folosim firewall-uri și servere securizate și criptăm datele cu caracter personal. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, în cazul în care ne transmiteți informații prin internet, este imposibil de garantat că acestea sunt 100% în siguranță.


  Comunicarea datelor dumneavoastrã cu caracter personal

  Când comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal către alte organizații sau terți de încredere, ne asigurăm că informațiile sunt transmise exclusiv unor organizații care salvgardează și protejează datele dumneavoastră cu caracter personal și respectă legile aplicabile privind confidențialitatea, în același mod sau în mod similar cu noi. 


  Terții de încredere ne pot ajuta în furnizarea de servicii IT, cum ar fi furnizorii de platforme, servicii de găzduire, întreținere și asistență pentru bazele noastre de date, precum și pentru software-ul și aplicațiile noastre care pot conține date despre dumneavoastră sau pentru a efectua în numele nostru analize statistice, asociate cu utilizarea site-ului de oportunități profesionale.


  În funcție de participarea dumneavoastră la diferite activități sau competiții, unele dintre datele dumneavoastră personale pot fi comunicate partenerilor noștri, dacă este necesar pentru a revendica premiul (de exemplu, numele dumneavoastră și mărimea pentru haine și pantofi), sau imaginea dumneavoastră poate fi publicată pe platformele sau pe rețelele sociale ale partenerilor noștri.


  Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi comunicate, vândute, închiriate sau divulgate în alt mod decât cel descris în prezenta Declarație privind confidențialitatea. Cu toate acestea, este posibil să comunicăm datele dumneavoastră atunci când acest lucru este cerut de lege și/sau de autoritățile publice.  


  Comunicarea datelor la nivel internațional

  Serverele noastre sunt situate pe teritoriul Uniunii Europene și nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. 

  Cu toate acestea, în cazul în care Danone trebuie să transfere datele dumneavoastră în afara Spațiului Economic European (SEE) sau în afara țării dumneavoastră de reședință - dacă vă aflați în afara SEE, va lua măsurile adecvate pentru a garanta că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate în mod corespunzător în țara de destinație. În acest caz, punem în aplicare măsuri contractuale și controale privind măsurile tehnice și organizatorice, în conformitate cu reglementările aplicabile, pentru a garanta că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu același nivel de securitate cerut de reglementările europene.


  Prin urmare, sunteți de acord și acceptați că, prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă dați acordul cu privire la transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal, așa cum se precizează în prezentul document.  


  Perioada de stocare a datelor cu caracter personal


  Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada necesară pentru a realiza scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în vederea respectării oricărei cerințe legale sau contabile.


  Pentru a stabili perioada de stocare adecvată a datelor cu caracter personal, ținem cont de cantitatea și natura datelor cu caracter personal, de caracterul sensibil al acestora, de riscul potențial de producere a unor prejudicii ca urmare a utilizării sau divulgării neautorizate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, de scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și de posibilitatea de a realiza aceste scopuri prin alte mijloace, precum și de cerințele legale aplicabile.


  La expirarea termenelor stabilite, datele sunt fie șterse, fie stocate după ce au fost anonimizate, în special în scopuri statistice. Acestea pot fi stocate în cazul unor proceduri precontencioase și litigii. Rețineți că ștergerea sau anonimizarea sunt operațiuni ireversibile și că Danone nu mai este în măsură, ulterior, să recupereze datele respective.


  Module cookie și alte tehnologii


  De asemenea, este posibil să colectăm date cu caracter personal despre dumneavoastră prin utilizarea de cookie-uri și alte tehnologii. Acest proces poate avea loc atunci când vizitați site-urile noastre sau ale unor terți, vizualizați promoțiile noastre online sau utilizați aplicațiile noastre/ale unor terți pe dispozitive mobile și poate include următoarele informații:


  a) Informații despre browser-ul și sistemul de operare aferente dispozitivului dumneavoastră;

  b) Adresa IP a dispozitivului pe care îl utilizați;

  c) Paginile noastre web pe care le vizualizați;

  d) Link-urile pe care faceți clic în timp ce interacționați cu serviciile noastre.


  Prin intermediul platformei, pe lângă modulele cookie strict necesare, pe terminalul dumneavoastră pot fi plasate doar cookie-uri funcționale sau de performanță.


  Vă rugăm să consultați Declarația privind modulele cookie din documentația noastră pentru mai multe informații în acest sens.  Cum ne puteți contacta


  Dacă aveți întrebări, comentarii sau reclamații cu privire la prezenta Declarație privind confidențialitatea sau la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, sau dacă doriți să faceți o cerere cu privire la oricare dintre drepturile care vă revin în calitate de persoană la care se referă datele, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: contact-dnclub@danone.com  

  De asemenea, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la următoarea adresă de e-mail: dpo.group@danone.com

  Responsabil cu protecția datelor

  Danone 

  17 Boulevard Haussmann

  75009 Paris


  Modificãri ale prezentei Declarații privind confidențialitatea

  Danone este liberă să modifice periodic această Declarație privind confidențialitatea, pentru a integra evoluția politicilor noastre în acest domeniu. Orice modificare a prezentei Declarații privind confidențialitatea va fi însoțită și de modificarea datei pentru „Ultima actualizare“ din partea de sus a primei pagini. Vă încurajăm să recitiți periodic această Declarație privind confidențialitatea, pentru a fi la curent cu modul în care Danone vă protejează datele.


  Ultima actualizare a prezentei Declarații privind confidențialitatea a fost realizată la data de 16/07/2021 


  サポートが必要でしょうか?
  私たちのソーシャルネットワークにお問い合わせください
  7月19、に公開、 2021
  サポートが必要でしょうか?
  私たちのソーシャルネットワークにお問い合わせください
  ニュースをお見逃しなく!

  最新ニュースをお届けしますのでご登録ください

  このボタンをクリックすると、 私はダノンがコンテスト、ダノンネーションズクラブ、および 送信することを許可します